GEMEENTEBLADBekendmaking anterieure overeenkomst Nieuweweg 41 te Hoogerheide

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Woensdrecht

Geplaatst op Lokaalnieuwshoogerheide.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen hoogerheide
  2. GEMEENTEBLADBekendmaking anterieure overeenkomst Nieuweweg 41 te Hoogerheide

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Nieuweweg Hoogerheide Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Hoogerheide

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een anterieure overeenkomst zijn aangegaan. Deze overeenkomst gaat over grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening. Zakelijke beschrijving Deze overeenkomst is met initiatiefnemer aangegaan voor een bouwplan dat voorziet in een de realisatie van 4 levensbestendige woningen. De locatie is gesitueerd op de plaats waar thans de woning Nieuweweg 41 staat. De bestaande woning zal ten behoeve van het planvoornemen worden gesloopt. Het plangebied is kadastraal bekend als gemeente Woensdrecht sectie G nummer 2608. Het aansluitend terrein wordt ingericht voor het parkeren en als tuin. Zakelijke inhoud Hieronder staat een korte weergave van de zakelijke inhoud van de overeenkomst: - Exploitant voor eigen rekening en risico zal zorgdragen voor het opstellen van het bestemmingsplan, met alle daarbij behorende onderzoeken, in alle stadia: (voor) ontwerp,- vastgesteld bestemmingsplan; - De gemeente neemt de inspanningsverplichting op zich om een bestemmingsplan in procedure te brengen.- Initiatiefnemer verplicht zich om een bijdrage te leveren aan de kosten die de gemeente moet maken in verband met de ambtelijke uren, advieskosten. - Exploitant zelf verantwoordelijk is voor het bouw- en woonrijp maken van het exploitatiegebied en het aanleggen van de benodigde voorzieningen; - Eventuele planschade voor rekening komt van de iniatiefnemer. Geen zienswijzen, bezwaar en beroep Het is niet mogelijk om tegen deze overeenkomst zienswijzen, bezwaar of beroep in te dienen. Vragen? Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer T. van Beek. U bereikt hem op maandag, dinsdag , woensdag en vrijdag via telefoonnummer 140164 of via e-mail t.van.beek@woensdrecht.nl

Unknown

 Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hoogerheide. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.