GEMEENTEBLADKennisgeving beschikking Drank- en Horecawet artikel 3 voor het horecabedrijf Hoogerheide - Ouwe Raedthuysplein 14 (reguliere procedure)

Bekendmaking voor Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid in Woensdrecht

Geplaatst op Lokaalnieuwshoogerheide.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen hoogerheide
  2. GEMEENTEBLADKennisgeving beschikking Drank- en Horecawet artikel 3 voor het horecabedrijf Hoogerheide – Ouwe Raedthuysplein 14 (reguliere procedure)

Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid Ouwe Raedthuysplein Hoogerheide Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Hoogerheide

De burgemeester van de gemeente Woensdrecht maakt bekend dat hij in het kader van de Drank- en Horecawet artikel 3 vergunning heeft verleend: Ouwe Raedthuysplein 14, 4631 VX Hoogerheide Het uitoefenen van het horecabedrijf Verzonden 18 juni 2021 Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen.Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via www.woensdrecht.nl/bezwaar

Unknown

 Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hoogerheide. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.