GEMEENTEBLADKennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure - hoek Wouwbaan-Binnenweg, Hoogerheide

Bekendmaking voor Huisvesting | Organisatie en beleid in Woensdrecht

Geplaatst op Lokaalnieuwshoogerheide.nl op: 21-5-2024

  1. Bekendmakingen hoogerheide
  2. GEMEENTEBLADKennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure – hoek Wouwbaan-Binnenweg, Hoogerheide

Huisvesting | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:Voor: de bouw van 2 woningen met uitritLocatie: hoek Wouwbaan-Binnenweg te HoogerheideDe aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 11 april 2024 gedurende een periode van zes weken, OP AFSPRAAK, ter inzage bij de centrale balie tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide.Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met de heer J. van Daalen. Te bereiken via telefoonnummer 14 0164.Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.Hoogerheide, 10 april 2024

Unknown

 Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hoogerheide. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.