GEMEENTEBLADOntwerp bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning 'Zorgcomplex Raadhuisstraat 20-32, Hoogerheide'

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Woensdrecht

Geplaatst op Lokaalnieuwshoogerheide.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen hoogerheide
  2. GEMEENTEBLADOntwerp bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning ‘Zorgcomplex Raadhuisstraat 20-32, Hoogerheide’

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Raadhuisstraat Hoogerheide Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Hoogerheide

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken, overeenkomstig artikel 3.8 en 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat voor een ieder ter inzage liggen: 1.Het ontwerp van het bestemmingsplan “Zorgcomplex Raadhuisstraat 20-32, Hoogerheide” (NL.IMRO.0873.HOWOxBP180xHERZx29-ON01).2.Het ontwerp van de omgevingsvergunning:Plan : bouwen van een zorgcomplex met bijbehorende voorzieningen.Locatie : Raadhuisstraat 20-32 te HoogerheideAdres : Raadhuisstraat (huisnummers nader vast te stellen) te HoogerheideKadastraal nr. : WSD Sectie B nrs. 3296 (ged.), 4322 (ged.), 4334, 2640, 2639, 2638, 2637, 2636, 3233 en 3232.PlangebiedHet plangebied betreft het gebied aan de Raadhuisstraat 20 – 32, begrenst door dan wel inclusief delen van de Raadhuisstraat, Arendsberg en de bevoorradingsweg van de achtergelegen supermarkten en het pand Raadhuisstraat 14.InhoudHet bestemmingsplan en de omgevingsvergunning maken de bouw van zorgcomplex met 138 zware zorgunits en bijbehorende voorzieningen, waaronder een parkeerkelder en ontsluitingswegen, mogelijk.CoördinatieregelingMet de gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan en de ontwerpen van de omgevingsvergunningen, wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht heeft hiervoor op 26 juni 2013 een besluit genomen. De bovengenoemde besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en voorbereid. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunningen.InzienHet ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp van de omgevingsvergunning liggen voor een ieder ter inzage vanaf 18 december 2020 gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide.Het ontwerp bestemmingsplan is ook langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op “www.woensdrecht.nl/bestemmingsplannen”. Tevens is het plan te raadplegen via de landelijke voorziening RO-online via www.ruimtelijkeplannen.nl.ReagerenBinnen de genoemde termijn van zes weken kan eenieder omtrent de ontwerpen zienswijzen inbrengen bij de Gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide onder vermelding van “zienswijze zorgcomplex Raadhuisstraat Hoogerheide” en uw adresgegevens. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de heer K. Kegel. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 14 0164. Voor zover de zienswijze zich richt op het ontwerpbestemmingsplan, zal deze ter behandeling worden voorgelegd aan de gemeenteraad bij het voorstel over vaststelling van het bestemmingsplan. Het besluit op de zienswijzen met betrekking tot de omgevingsvergunning zal genomen worden door het college van Burgemeester en wethouders. U wordt verzocht duidelijk aan te geven op welk onderdeel (bestemmingsplan of omgevingsvergunningen) uw zienswijze betrekking heeft. Verkrijging Desgewenst kan tegen vergoeding van de kosten een afschrift van genoemd ontwerp bestemmingsplan/ontwerp omgevingsvergunningen op het gemeentehuis (Centrale Balie) worden verkregen.

Unknown

 Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hoogerheide. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.