GEMEENTEBLADOntwerp bestemmingsplan 'Pastoor van Roesselstraat 1-31 te Hoogerheide'

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Woensdrecht

Geplaatst op Lokaalnieuwshoogerheide.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen hoogerheide
  2. GEMEENTEBLADOntwerp bestemmingsplan ‘Pastoor van Roesselstraat 1-31 te Hoogerheide’

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, ter voldoening aan 3.8 en 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Pastoor van Roesselstraat 1-31 te Hoogerheide” (NL.IMRO.0873.HOWOxBP208xHERZx39.ON01) voor een ieder ter inzage ligt.InhoudDit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk van 20 woningen ter vervanging van 16 woningen aan de Pastoor van Roesselstraat 1-31 te Hoogerheide.InzienHet ontwerp bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf 15 oktober 2021 gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden.Ook is het ontwerp bestemmingsplan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op www.woensdrecht.nl/bestemmingsplan. Tevens is het plan te raadplegen op de landelijke voorziening RO-online via het internetadres www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0873.HOWOxBP208xHERZx39-ON01.ReagerenBinnen de genoemde termijn van zes weken kan eenieder omtrent de ontwerpen zienswijzen inbrengen bij de Gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide onder vermelding van “zienswijze Pastoor van Roesselstraat 1-31, Hoogerheide” en uw adresgegevens. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de heer P. Engelvaart. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 14 0164. De ingediende zienswijzen zullen ter behandeling worden voorgelegd aan de gemeenteraad bij het voorstel over vaststelling van het bestemmingsplan.

Unknown

 Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hoogerheide. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.