GEMEENTEBLADOntwerp bestemmingsplan 'Woningbouw Doelstraat te Hoogerheide'

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Woensdrecht

Geplaatst op Lokaalnieuwshoogerheide.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen hoogerheide
  2. GEMEENTEBLADOntwerp bestemmingsplan ‘Woningbouw Doelstraat te Hoogerheide’

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, ter voldoening aan artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Woningbouw Doelstraat te Hoogerheide’ (NL.INRO.0873.HOWOxBP235xHERZx49-ON01) voor een ieder ter inzage ligt. Inhoud Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming ‘Cultuur en ontspanning’ naar ‘Wonen’. Het plan voorziet in 2 vrijstaande woningen. Inzien Het ontwerp bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf 5 juli 2023 gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden. Ook is het plan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op www.woensdrecht.nl/bestemmingsplannen. Tevens is het plan te raadplegen op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. ReagerenBinnen de genoemde termijn van zes weken kan eenieder schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp bestemmingsplan ‘Woningbouw Doelstraat te Hoogerheide’’ en uw adresgegevens. Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met de heer F. Franck via het algemene telefoonnummer 14 0164. Hoogerheide, 5 juli 2023

Unknown

 Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hoogerheide. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.