GEMEENTEBLADOntwerp wijzigingsplan ‘Nieuweweg 41, Hoogerheide’

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Woensdrecht

Geplaatst op Lokaalnieuwshoogerheide.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen hoogerheide
  2. GEMEENTEBLADOntwerp wijzigingsplan ‘Nieuweweg 41, Hoogerheide’

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Nieuweweg Hoogerheide Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Hoogerheide

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerp wijzigingsplan ‘Nieuweweg 41, Hoogerheide’ (NL.IMRO.0873.HOWOxWP193xWYZIx35-ON01) voor een ieder ter inzage ligt. Inhoud Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in de oprichting van 4 levensloopbestendige woningen. Voor deze wijziging wordt gebruikt gemaakt van de opgenomen wijzigingsbevoegdheid uit het vigerende bestemmingsplan ‘Bebouwde kom Hoogerheide - Woensdrecht’.Inzien Het ontwerp wijzigingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf 15 februari 2021 tot en met 29 maart 2021 voor een periode van zes weken, bij de centrale balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden. Ook is het plan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op www.woensdrecht.nl/bestemmingsplannen. Tevens is het plan te raadplegen op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. ReagerenBinnen de genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp wijzigingsplan Nieuweweg 41, Hoogerheide’ en uw adresgegevens. Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met de heer I. de Vreede via het algemene telefoonnummer 14 0164.

Unknown

 Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hoogerheide. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.