GEMEENTEBLADOntwerp wijzigingsplan 'Wijzigingsplan omzetting Vossenweg 3, Hoogerheide'

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Woensdrecht

Geplaatst op Lokaalnieuwshoogerheide.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen hoogerheide
  2. GEMEENTEBLADOntwerp wijzigingsplan ‘Wijzigingsplan omzetting Vossenweg 3, Hoogerheide’

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Vossenweg Hoogerheide Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Hoogerheide

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerp wijzigingsplan ‘Vossenweg 3, Hoogerheide’ voor een ieder ter inzage ligt. Inhoud Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch met waarden – natuur – en landschapswaarden’ naar ‘Wonen’ en een deel naar ‘Natuur’. Voor deze wijziging wordt gebruikt gemaakt van de opgenomen wijzigingsbevoegdheid uit het vigerende bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Buitengebied, geconsolideerde versie 2019’.Inzien Het ontwerp wijzigingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf 5 oktober 2022 gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden. Ook is het plan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op www.woensdrecht.nl/bestemmingsplannen. Tevens is het plan te raadplegen op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. ReagerenBinnen de genoemde termijn van zes weken kan eenieder schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide onder vermelding van zienswijze ontwerp wijzigingsplan ‘Wijzigingsplan omzetting Vossenweg 3, Hoogerheide’ en uw adresgegevens. Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met de heer F. Franck via het algemene telefoonnummer 14 0164.

Unknown

 Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hoogerheide. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Hoogerheide

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.