GEMEENTEBLADVastgesteld bestemmingsplan "Woonwagencentrum Akkerdreef, Hoogerheide"

Bekendmaking voor Huisvesting | Organisatie en beleid in Woensdrecht

Geplaatst op Lokaalnieuwshoogerheide.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen hoogerheide
  2. GEMEENTEBLADVastgesteld bestemmingsplan “Woonwagencentrum Akkerdreef, Hoogerheide”

Huisvesting | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, ter voldoening aan artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening bekend dat het vastgestelde bestemmingsplan ‘Woonwagencentrum Akkerdreef, Hoogerheide’ (NL.IMRO.0873.HOWOxBP214xHERZx43-VG01) voor een ieder ter inzage ligt. Inhoud Het vastgestelde bestemmingsplan voorziet in het toevoegen van twee bouwvlakken en het wijzigen van de bouwregels zodat het maximum aantal standplaatsen van woonwagens verruimd kan worden van 10 naar 12. In de bouwregels zal de maximale bouwhoogte worden gewijzigd van 4,5 meter naar 6,5 meter. De afstandsnorm in de bouwregels met betrekking tot de afstand van een woonwagen tot een andere woonwagen, wordt gewijzigd van minimaal 5 meter afstand naar minimaal 4 meter afstand.Inzien Het vastgestelde bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf 18 april 2024 gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden. Ook is het plan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op www.woensdrecht.nl/bestemmingsplannen. Tevens is het plan te raadplegen op de landelijke voorziening van het Omgevingsloket. ReagerenTegen het vaststellingsbesluit kan gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging beroep worden ingesteld. Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het voornoemde adres.Voor zowel het indienen van een beroepsschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.InwerkingtredingHet besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.Hoogerheide, 17 april 2024

Unknown

 Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hoogerheide. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.