GEMEENTEBLADVerleende omgevingsvergunning Hoogerheide - Pastoor van Roesselstraat 1 t/m 31 en 31a t/m 31d

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Woensdrecht

Geplaatst op Lokaalnieuwshoogerheide.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen hoogerheide
  2. GEMEENTEBLADVerleende omgevingsvergunning Hoogerheide – Pastoor van Roesselstraat 1 t/m 31 en 31a t/m 31d

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Past van RoesselstraatPast van RoesselstraatPast van RoesselstraatPast van Roesselstraat HoogerheideHoogerheideHoogerheideHoogerheide Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente HoogerheideHoogerheideHoogerheideHoogerheide

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht reguliere voorbereidingsprocedure. Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend voor: Pastoor van Roesselstraat 1 t/m 31 en 31a t/m 31d, 4631 ET Hoogerheide Het bouwen van 20 woningen met bijbehorende bergingen alsmede het aanleggen van een uitrit Verzonden 16 maart 2022Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen.Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via www.woensdrecht.nl/bezwaar

Unknown

 Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hoogerheide. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.