Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht- Uitgebreide voorbereidingsprocedure - Hoogerheide - Kooiweg 40

Bekendmaking voor bouwvergunning in Woensdrecht

Geplaatst op Lokaalnieuwshoogerheide.nl op: 03-01-2024

  1. Bekendmakingen Hoogerheide
  2. Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht- Uitgebreide voorbereidingsprocedure – Hoogerheide – Kooiweg 40

bouwvergunning Kooiweg Hoogerheide Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Hoogerheide

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:   Onderwerp De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 9 augustus 2023 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van het Rijksvastgoedbedrijf voor de inrichting Vliegbasis Woensdrecht 49G01 aan de Kooiweg 40, 4631 SZ Hoogerheide (gemeente Woensdrecht) Het betreft een inrichting voor legeringsgebouwen. De aanvraag betreft wijziging brandveilig gebruik legeringsgebouw 351. De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij het voornemen heeft de vergunning te verlenen.   Inzage U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken van 4 januari 2024 tot en met 14 februari 2024, OP AFSPRAAK inzien: de gemeente Woensdrecht, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide; Zienswijze Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Per mail aan aanvragenLBIS@ilent.nl Zij moeten worden gericht aan het de Inspectie Leefomgeving en Transport, AIB/VVAIB, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak. Inlichtingen Meld- en Informatiecentrum (ILT): telefoonnr. 088-489 00 00 en op www.ilent.nl Zaaknummer: 2023/1505 OLO nummer: 7990765

Unknown

 Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hoogerheide. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.