Ontwerp wijzigingsplan 'Wijzingsplan van Agrarisch naar Wonen, Lange Steen 2 te Hoogerheide'

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Woensdrecht

Geplaatst op Lokaalnieuwshoogerheide.nl op: 21-12-2023

  1. Bekendmakingen Hoogerheide
  2. Ontwerp wijzigingsplan ‘Wijzingsplan van Agrarisch naar Wonen, Lange Steen 2 te Hoogerheide’

bestemmingsplan Lange Steen Hoogerheide Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Hoogerheide

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerp wijzigingsplan ‘Wijzigingsplan omzetting van “Agrarisch” naar “Natuur”, Lange Steen 2 te Hoogerheide’ (NL.IMRO.0873.HOWOxWP241xWYZIx51-ON01) voor een ieder ter inzage ligt. Inhoud Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in het afwijken van het bestemmingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied, geconsolideerde versie 2019” ten behoeve van het wijzigen van de bestemming van “Agrarisch” naar “Natuur”. Inzien Het ontwerp wijzigingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf 21 december 2023 gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden. Het plan is langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op www.woensdrecht.nl/bestemmingsplannen. Tevens is het plan te raadplegen op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Reageren Binnen de genoemde termijn van zes weken kan eenieder schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp wijzigingsplan ‘Wijzigingsplan omzetting van “Agrarisch” naar “Natuur”, Lange Steen 2 te Hoogerheide’ en uw adresgegevens. Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met mevrouw C. Soffers via het algemene telefoonnummer 14 0164.   Hoogerheide, 20 december 2023

Unknown

 Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hoogerheide. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.