PROVINCIAAL BLADKennisgeving Wet natuurbescherming, HelMa Vastgoed B.V., rondom Ossendrechtseweg 61, 4631 BB te Hoogerheide, Z/124250

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwshoogerheide.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen hoogerheide
  2. PROVINCIAAL BLADKennisgeving Wet natuurbescherming, HelMa Vastgoed B.V., rondom Ossendrechtseweg 61, 4631 BB te Hoogerheide, Z/124250

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Ossendrechtseweg Hoogerheide Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Hoogerheide

Herziene ontwerpbeschikkingGedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming een besluit te nemen op een aanvraag voor een vergunning.Het project betreft het realiseren van een woningbouwproject voor 25 woningen (plan Walhoeve), rond de Ossendrechtseweg 61, 4631 BB te Hoogerheide, in de gemeente Woensdrecht.Het herziene ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf 13 augustus 2021 tot en met 23 september 2021 6 weken in te zien bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1, 5213 JG ’s-Hertogenbosch. Telefoonnummer 088-7430 000. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. Het besluit (en onderliggende stukken) zijn digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingenEen ieder kan tot en met 23 september 2021 ten aanzien van het herziene ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (p/a Omgevingsdienst Brabant Noord, Procesadministratie, Victorialaan 1, 5213 JG ‘s-Hertogenbosch.Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij de Omgevingsdienst Brabant Noord te worden ingediend.Aan deze procedure is het kenmerk Z/124250 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.'s-Hertogenbosch, augustus 2021

Unknown

 Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hoogerheide. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.