PROVINCIAAL BLADNOSP - Kooiweg 40 Hoogerheide (gemeente Woensdrecht) NB087301397

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwshoogerheide.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen hoogerheide
  2. PROVINCIAAL BLADNOSP – Kooiweg 40 Hoogerheide (gemeente Woensdrecht) NB087301397

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,Vaststellen ernst en spoed van bodemverontreiniging voor de locatie Gebouw 11, Kooiweg 40 te Hoogerheide (gemeente Woensdrecht), NB08730139718 november 2022, Tilburg.Rijksvastgoedbedrijf te Den Haag heeft op 2 september 2022 bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant een melding ingediend ingevolge van artikel 28, lid 1 Wbb, voor het vaststellen van ernst en spoed van de bodemverontreiniging op de locatie Kooiweg 40 (gebouw 11) te Hoogerheide, NB087301397.Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze procedure.In de beschikking besluit Gedeputeerde Staten:•dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging in grond en grondwater•dat sprake is van spoedeisendheid om het geval te saneren•binnen 3 jaar na inwerkingtreding van deze beschikking moet er een saneringsplan worden voorgelegd•met de sanering moet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 4 jaar na inwerkingtreding worden begonnen•gebruiksbeperkingen zijn op de locatie van toepassing•tijdelijke beveiligingsmaatregelen zijn op de locatie van toepassingDe beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 22 november 2022 gedurende zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en bij de gemeente Woensdrecht.Binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bekend is gemaakt kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij: Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, het secretariaat van de hoor- en adviescommissie, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten:•naam en adres van de indiener;•de dagtekening;•een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;•de gronden van het bezwaar.Dit besluit treedt in werking ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen. Deze kunt u richten aan:Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van StatePostbus 200192500 EA Den HaagEen voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening aan te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).

Unknown

 Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hoogerheide. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.