STAATSCOURANTKennisgeving beschikking omgevingsvergunning Vliegbasis Woensdrecht (49G01) te Hoogerheide, zaak 2021/1065, Inspectie Leefomgeving en TransportOnderwerpInzageBeroepInlichtingen

Bekendmaking voor Verkeer | LuchtvaartRuimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Inspectie Leefomgeving en Transport

Geplaatst op Lokaalnieuwshoogerheide.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen hoogerheide
  2. STAATSCOURANTKennisgeving beschikking omgevingsvergunning Vliegbasis Woensdrecht (49G01) te Hoogerheide, zaak 2021/1065, Inspectie Leefomgeving en TransportOnderwerpInzageBeroepInlichtingen

Verkeer | LuchtvaartRuimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen dienst en agentschap

Kennisgeving beschikking Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 15 maart 2021 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van het Rijksvastgoedbedrijf namens het Ministerie van Defensie voor de inrichting 49G01 – Vliegbasis Woensdrecht aan de Kooiweg 40, 4631 SZ Hoogerheide (gemeente Woensdrecht). Het betreft een inrichting voor defensielocatie. De aanvraag betreft wijziging brandveilig gebruik gebouw B04. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten de vergunning te verlenen. Er zijn geen adviezen/zienswijzen ontvangen hierdoor is de tekst van de beschikking ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking. U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 17 juni 2021 tot en met 29 juli 2021 op de volgende plaats inzien: − de gemeente Woensdrecht, Huibergseweg 3 te Hoogerheide; Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij sector Bestuursrecht van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats in Nederland heeft, beroep worden ingesteld door: − belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; − de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking; − belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. Meer informatie over de beroepsprocedure en over de voorlopige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) telefoonnr. 088-489 00 00 en op https://www.ilent.nl/contact Zaaknummer: 2021/1065

Unknown

 Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hoogerheide. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.