STAATSCOURANTKennisgeving beschikking Vliegbasis Woensdrecht, Kooiweg 40, Hoogerheide (gemeente Woensdrecht), Inspectie Leefomgeving en TransportInzageBezwaarInlichtingen

Bekendmaking voor Verkeer | LuchtvaartRuimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Inspectie Leefomgeving en Transport

Geplaatst op Lokaalnieuwshoogerheide.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen hoogerheide
  2. STAATSCOURANTKennisgeving beschikking Vliegbasis Woensdrecht, Kooiweg 40, Hoogerheide (gemeente Woensdrecht), Inspectie Leefomgeving en TransportInzageBezwaarInlichtingen

Verkeer | LuchtvaartRuimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen dienst en agentschap

Kennisgeving beschikking Reguliere voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend. Inrichting: Vliegbasis Woensdrecht (49G01) Locatie: Kooiweg 40, 4631 SZ Hoogerheide (gemeente Woensdrecht) Activiteit: Bouwen Voor: Het veranderen van de brandcompartimentering van gebouw B04 Aanvraagdatum: 13 februari 2018 Besluitdatum: 18 april 2018 Bekendmaking: 19 april 2018 Zaaknummer: 2018/0233 De beschikking en de bijbehorende stukken zijn op verzoek beschikbaar en op te vragen bij het Meld- en Informatiecentrum (MIC) van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken, binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt (vermeld het zaaknummer) en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Inspectie Leefomgeving en Transport, AIB/VVAIB, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag. Meld- en Informatiecentrum (MIC): telefoonnr. 088-489 00 00 en op www.ilent.nl.

Unknown

 Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hoogerheide. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.