STAATSCOURANTKennisgeving van rechtswege verleende omgevingsvergunning Vliegbasis Woensdrecht (49G01) te Hoogerheide, Inspectie Leefomgeving en TransportBezwaarInlichtingen

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Inspectie Leefomgeving en Transport

Geplaatst op Lokaalnieuwshoogerheide.nl op: 21-5-2024

  1. Bekendmakingen hoogerheide
  2. STAATSCOURANTKennisgeving van rechtswege verleende omgevingsvergunning Vliegbasis Woensdrecht (49G01) te Hoogerheide, Inspectie Leefomgeving en TransportBezwaarInlichtingen

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Kooiweg Hoogerheide Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen dienst en agentschap Hoogerheide

Reguliere voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft kennis van het feit dat de volgende omgevingsvergunning van rechtswege is verleend: Inrichting: Vliegbasis Woensdrecht – 49G01 Locatie: Kooiweg 40, 4631 SZ Hoogerheide (gemeente Woensdrecht) Activiteit: Uitvoeren werk of werkzaamheden Voor: Het graven van een ICT kabel Aanvraagdatum: 9 juni 2023 Bekendmaking: 19 september 2023 Zaaknummer: 2023/1469 OLO nummer: 7858761 Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag volgende op de dag van bekendmaking, op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt (vermeld het zaaknummer) en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Inspectie Leefomgeving en Transport, Vergunningverlening, Afdeling Juridische Zaken, postbus 16191, 2500 BD Den Haag. Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) telefoonnr. 088–489 00 00 en op https://www.ilent.nl/contact.

Unknown

 Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hoogerheide. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Hoogerheide

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.