STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan “Onderstal 2, Hoogerheide”

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Woensdrecht

Geplaatst op Lokaalnieuwshoogerheide.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen hoogerheide
  2. STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan “Onderstal 2, Hoogerheide”

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Onderstal Hoogerheide Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Hoogerheide

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 april 2021 het bestemmingsplan “Onderstal 2, Hoogerheide” (NL.IMRO.0873.HOWOxWP194xWYZIx35-VG01) heeft vastgesteld.InhoudDit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk van acht huurwoningen op een perceel aan de Onderstal 2 in Hoogerheide.Het vastgestelde bestemmingsplan is inhoudelijk ongewijzigd gebleven ten opzichte van de ontwerpversie.InzienHet raadsbesluit met het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 7 mei 2021 ter inzage gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden.Ook is het gehele bestemmingsplan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op www.woensdrecht.nl/bestemmingsplan. Tevens is het plan te raadplegen op de landelijke voorziening RO-online via het internetadres www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0873.HOWOxWP194xWYZIx35-VG01.ReagerenTegen het vaststellingsbesluit kan gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging beroep worden ingesteld door:1.belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt;2.belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest;3.belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het voornoemde adres.Voor zowel het indienen van een beroepsschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.InwerkingtredingHet besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hoogerheide. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.