Verleende omgevingsvergunning Hoogerheide - Jac Jansenweg 1

Bekendmaking voor bouwvergunning in Woensdrecht

Geplaatst op Lokaalnieuwshoogerheide.nl op: 21-5-2024

  1. Bekendmakingen hoogerheide
  2. Verleende omgevingsvergunning Hoogerheide – Jac Jansenweg 1

bouwvergunning Jac Jansenweg Hoogerheide Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Hoogerheide

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht reguliere voorbereidingsprocedure. Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend voor:   Jac Jansenweg 1, 4631 SL te Hoogerheide Uitbreiding garage Benders Verzonden 9 april 2024   Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen. Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via www.woensdrecht.nl/bezwaar

Unknown

 Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hoogerheide. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.