Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Hoogerheide - Raadhuisstraat 16

Bekendmaking voor omgevingsvergunning in Woensdrecht

Geplaatst op Lokaalnieuwshoogerheide.nl op: 25-01-2024

  1. Bekendmakingen Hoogerheide
  2. Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Hoogerheide – Raadhuisstraat 16

omgevingsvergunning Raadhuisstraat Hoogerheide Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Hoogerheide

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:   Voor: zorginstelling stichting Tante Louise Locatie: Raadhuisstraat 16, 4631 NE te Hoogerheide   De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 26 januari 2024 gedurende een periode van zes weken, op afspraak, ter inzage bij de centrale balie tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide. De beschikking is ten opzichte van het de ontwerp beschikking niet gewijzigd,. Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:   1.Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking. 2.De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking. 3.Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Tijdens de periode van ter inzage legging kan er beroep worden ingesteld. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Rechtbank Zeeland - West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over het instellen van beroep, en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening, verwijzen wij u naar de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, via www.Rechtspraak.nl.   Hoogerheide, 24 januari 2024

Unknown

 Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hoogerheide. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.