Ontwerp bestemmingsplan en ontwerp Omgevingsvergunning "Raadhuisstraat 126-130, Hoogerheide"

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Woensdrecht

Geplaatst op Lokaalnieuwshoogerheide.nl op: 21-12-2023

  1. Bekendmakingen Hoogerheide
  2. Ontwerp bestemmingsplan en ontwerp Omgevingsvergunning “Raadhuisstraat 126-130, Hoogerheide”

bestemmingsplan RaadhuisstraatRaadhuisstraatRaadhuisstraatRaadhuisstraatRaadhuisstraatRaadhuisstraatRaadhuisstraat HoogerheideHoogerheideHoogerheideHoogerheideHoogerheideHoogerheideHoogerheide Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente HoogerheideHoogerheideHoogerheideHoogerheideHoogerheideHoogerheideHoogerheide

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken, overeenkomstig artikel 3.8 en 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat voor een ieder ter inzage liggen:   1.Het ontwerp van het bestemmingsplan “Raadhuisstraat 126-130, Hoogerheide” (NL.IMRO.0873.HOWOxBP217xHERZx44-ON01). 1.Het ontwerp van de omgevingsvergunning: 1.Plan : bouwen van 28 appartementen met bergingen.Locatie : Raadhuisstraat 126-130 Hoogerheide Plangebied Het plangebied betreft het gebied aan de Raadhuisstraat 126-130 te Hoogerheide Inhoud Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning maken de ontwikkeling mogelijk van 28 appartementen op een perceel aan de Raadhuisstraat 126-130 te Hoogerheide inclusief bijbehorende voorzieningen zoals parkeerplaatsen. Coördinatieregeling Met de gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan en de ontwerpen van de omgevingsvergunningen, wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht heeft hiervoor op 26 juni 2013 een besluit genomen. De bovengenoemde besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en voorbereid. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunningen. Inzien Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp van de omgevingsvergunning liggen voor een ieder ter inzage vanaf 21 december 2023 gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide. Het ontwerp bestemmingsplan is ook langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op www.woensdrecht.nl/bestemmingsplan. Tevens is het plan te raadplegen op de landelijke voorziening RO-online via het internetadres www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0873.HOWOxBP217xHERZx44-ON01. Reageren Binnen de genoemde termijn van zes weken kan eenieder omtrent de ontwerpen zienswijzen inbrengen bij de Gemeenteraad van de gemeente Woensdrecht, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide onder vermelding van “zienswijze woningbouw Raadhuisstraat 126-130, Hoogerheide” en uw adresgegevens. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 14 0164. Voor zover de zienswijze zich richt op het ontwerpbestemmingsplan, zal deze ter behandeling worden voorgelegd aan de gemeenteraad bij het voorstel over vaststelling van het bestemmingsplan. Het besluit op de zienswijzen met betrekking tot de omgevingsvergunning zal genomen worden door het college van Burgemeester en wethouders. U wordt verzocht duidelijk aan te geven op welk onderdeel (bestemmingsplan of omgevingsvergunningen) uw zienswijze betrekking heeft. Verkrijging Desgewenst kan tegen vergoeding van de kosten een afschrift van genoemd ontwerp bestemmingsplan/ontwerp omgevingsvergunningen op het gemeentehuis (Centrale Balie) worden verkregen.   Hoogerheide, 20 december 2023

Unknown

 Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Lokaalnieuwshoogerheide.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Hoogerheide. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.